Αρχοντικό σπίτι

Τα αρχοντικά σπίτια είναι αστικά κυρίως σπίτια, τα οποία δεν διαφέρουν σε πολλές περιπτώσεις ως προς την οργάνωση από τα λαϊκά σπίτια, παρά μόνο στο μέγεθος και την ποιότητα κατασκευής. Στον τύπο αυτό των σπιτιών συναντάμε αρκετές φορές την διάταξη χώρων εκατέρωθεν μιας κεντρικής διαμπερούς σάλας.
Χαρακτηριστικά στοιχεία αποτελούν τα μεγάλα δωμάτια και τα μεγάλα ύψη στους κυρίους χώρους ενώ στην περίπτωση των σπιτιών που βρίσκονται εντός του Κάστρου ή στην άμεση περιφέρεια του, υπάρχει υπόγειο με οχυρωματικό χαρακτήρα και μικρό ύψος.
this is naxos magazine
Sponsors